AUDUSD đạt mục tiêu - Phân tích - 01-10-2020


Economy analysis


Cặp AUDUSD đã cố gắng đạt được mục tiêu tích cực đã chờ đợi của chúng tôi ở mức 0,7190, nhận được hỗ trợ tích cực bởi đường EMA50, hỗ trợ cơ hội vượt qua mức đã đề cập và mở ra con đường để đạt được mức tăng dự kiến ​​hơn trong giai đoạn sắp tới, mở đường cho lấy lại xu hướng tăng chính một lần nữa.

Do đó, chúng tôi khuyên bạn nên chứng kiến ​​thêm các giao dịch tích cực trong ngày hôm nay và các mục tiêu tiếp theo bắt đầu ở mức 0,7300 và mở rộng đến 0,7413, lưu ý rằng nếu không vượt qua 0,7190 sẽ nhấn vào giá để phục hồi theo hướng giảm và tiếp tục kịch bản điều chỉnh giảm một lần nữa.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 0,7120 và 0,7250

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng