Giá dầu thô quay đầu đi ngang - Phân tích - 01-10-2020


Economy analysis


Giá dầu thô cung cấp các giao dịch tích cực hơn để phá vỡ mức 39,90 và thiết lập trên ngưỡng cản 40,00 đô la, để di chuyển bên trong phạm vi đi ngang một lần nữa, mà các đường của nó đại diện bởi hỗ trợ 39,15 và kháng cự 40,58 và nó cần phải phá vỡ một trong các mức này để phát hiện điểm đến tiếp theo của nó một cách rõ ràng.

Lưu ý rằng việc tiếp tục tăng và vi phạm 40,58 sẽ khiến giá đạt được nhiều mức tăng hơn và hướng đến khu vực 41,70 ban đầu, trong khi phá vỡ 39,15 sẽ tác động lên giá giảm một lần nữa và nhấn vào mức 38,80 để mở đường đến mức 38,11 theo sau là mức 37,00 là các mục tiêu tiêu cực chính.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 38,80 và Kháng cự 41,70.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Đi ngang