Giá bạc dưới áp lực tiêu cực - Phân tích - 01-10-2020


Economy analysis


Giá bạc đã đối mặt với áp lực tiêu cực vào ngày hôm qua, để phá vỡ mức 23,60 và lắng xuống dưới mức đó, khi kênh tăng giá trong ngày hình thành mô hình cờ giảm mà chúng tôi kỳ vọng sẽ thúc đẩy giá tiếp tục xu hướng giảm điều chỉnh, mục tiêu mức 22,13 là mức tiêu cực tiếp theo đài.

Do đó, xu hướng giảm giá sẽ được đề xuất cho ngày hôm nay, lưu ý rằng việc vi phạm 23,60 và giữ trên mức đó một lần nữa sẽ đẩy giá đạt được mức tăng mới đạt 25,06.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 22,60 và kháng cự 24,00.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm