Yahoo trả lại cao hơn - Phân tích - 09-07-2020


Economy analysis


Cổ phiếu của Yahoo đã trở lại cao hơn với lợi nhuận 2,2% trong bối cảnh sự thống trị của xu hướng ngắn hạn đi lên, với áp lực tích cực từ SMA 50 ngày mặc dù đã đạt đến mức quá mua.

Do đó, chúng tôi hy vọng sẽ có thêm lợi nhuận cho cổ phiếu, nhắm mục tiêu ngưỡng kháng cự đầu tiên tại 138,57, với sự hỗ trợ của 124,95.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Bullish