Giá vàng kiểm tra ngưỡng kháng cự - Phân tích - 01-10-2020


Economy analysis


Giá vàng dao động quanh đường EMA50, giữ ổn định dưới mức 1901,80 cho đến thời điểm hiện tại, điều này giữ cho kịch bản xu hướng giảm có hiệu lực và hoạt động trong giai đoạn sắp tới, chờ đợi đến mức 1877,00 sau đó là mức 1860,90 là các trạm chính tiếp theo.

Lưu ý rằng việc giữ dưới mức 1901,80 là rất quan trọng để tiếp tục đà giảm dự kiến, vì vi phạm nó sẽ ngăn chặn đà giảm dự kiến ​​và khiến giá đưa ra các nỗ lực phục hồi mới và mở ra con đường tiến tới khu vực 1934,86 ban đầu .

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 1870,00 và kháng cự 1910,00.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm