USDCAD bị lỗ nặng - Phân tích - 01-10-2020


Economy analysis


Cặp USDCAD phải đối mặt với áp lực tiêu cực mạnh sau khi thất bại trong nỗ lực thứ ba để phá vỡ mức 1,3418, để phá vỡ 1,3362 và bắt đầu nhấn vào đường hỗ trợ của kênh tăng giá trong ngày xuất hiện trên biểu đồ, ám chỉ đầu giá sẽ đạt được mức giảm dự kiến ​​nhiều hơn trong các phiên sắp tới, để hướng tới việc tiếp tục xu hướng giảm chính một lần nữa.

Do đó, xu hướng giảm sẽ vẫn chiếm ưu thế trong các phiên sắp tới trừ khi giá phục hồi để phá vỡ 1.3362 và giữ trên nó.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 1.3200 và kháng cự 1.3350.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm