USDJPY thu thập động lực tích cực - Phân tích - 01-10-2020


Economy analysis


Cặp USDJPY đã đối mặt với áp lực tiêu cực nhẹ vào ngày hôm qua để di chuyển quanh đường kháng cự bị phá vỡ, nhận thấy rằng đường EMA50 cung cấp hỗ trợ tích cực tốt cho giá, trong khi stochastic đã thoát khỏi động lượng tiêu cực của nó để đạt đến vùng quá bán ngay bây giờ.

Do đó, những yếu tố này khuyến khích chúng tôi tiếp tục đề xuất xu hướng tăng giá trong giai đoạn sắp tới, mục tiêu chủ yếu là mức 106,44, nhắc nhở bạn rằng điều quan trọng là phải giữ trên 105,20 để tiếp tục đà tăng dự kiến.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa 105,00 hỗ trợ và 106,44 kháng cự

Xu hướng dự kiến cho ngày hôm nay: Tăng giá