GBPUSD tiếp tục tăng - Phân tích - 01-10-2020


Economy analysis


Cặp GBPUSD đã cung cấp các giao dịch tích cực rõ ràng vào ngày hôm qua để di chuyển khỏi mức hỗ trợ quan trọng 1.2815, củng cố kỳ vọng tiếp tục xu hướng tăng giá trong ngày và con đường mở ra để truy cập 1.3000 đại diện cho mục tiêu chính tiếp theo của chúng tôi.

< p>

EMA50 hỗ trợ mức tăng được đề xuất, lưu ý rằng việc vi phạm mức mục tiêu sẽ mở rộng sóng tăng để đạt mức 1.3180 như một trạm tiếp theo, trong khi mức tăng dự kiến ​​sẽ vẫn có hiệu lực trừ khi phá vỡ mức 1.2815 và giữ dưới nó.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 1.2860 và kháng cự 1.3030.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng