Phân tích cuối ngày đối với Dầu thô 30-09-2020


Economy analysis


Giá dầu thô tăng trở lại mạnh mẽ để phá vỡ mức 39,34 và kiểm tra ngưỡng 40,00 đô la, để nhận thấy rằng mức này đã dừng đà tăng giá để thúc đẩy giao dịch giảm trở lại, nhưng chúng ta cần giao dịch dưới 39,34 một lần nữa để tiếp tục đà giảm giá đề xuất hôm nay. bằng cách hướng tới mức 38,11 và 37,00 là các trạm âm tiếp theo.