Phân tích cuối ngày cho EURUSD 30-09-2020


Economy analysis


Cặp EURUSD phải đối mặt với áp lực tiêu cực khi cố gắng phá vỡ mức 1.1720, điều này thúc giục sự thận trọng từ giao dịch sắp tới, đặc biệt là mức đóng cửa hàng ngày theo mức đã đề cập, vì giữ dưới mức đó sẽ ngăn đà tăng dự kiến ​​trong báo cáo ngày hôm nay và đẩy giá lại từ chối để tiếp tục xu hướng giảm giá điều chỉnh.