Ford tiếp xúc với áp suất âm - Phân tích - 30-09-2020


Economy analysis


Cổ phiếu của Ford Motor Company đã giảm 1,35% trong phiên vừa qua trong khi bị tổn thương do xuyên thủng đường xu hướng ngắn hạn đi lên, với áp lực tiêu cực từ đường SMA 50 ngày, đối nghịch với các tín hiệu tích cực từ RSI.

Do đó, chúng tôi kỳ vọng cổ phiếu sẽ thua lỗ nhiều hơn, nhắm mục tiêu hỗ trợ đầu tiên tại 6,19.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm