General Electric tiếp tục từ chối - Phân tích - 30-09-2020


Economy analysis


Cổ phiếu của General Electric trở lại mức thấp hơn với mức giảm 1,29%, trong khi giao dịch bên cạnh đường xu hướng ngắn hạn đi xuống, với áp lực tiêu cực từ đường SMA 50 ngày, phản bác lại các tín hiệu tích cực từ RSI.

Do đó, chúng tôi dự đoán cổ phiếu sẽ thua lỗ nhiều hơn, nhắm vào mức hỗ trợ quan trọng là 5,48.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm