General Motors hết cơ hội tích cực - Phân tích - 30-09-2020


Economy analysis


Cổ phiếu của General Motors đã giảm 2,38% trong phiên vừa qua, dựa trên đường xu hướng trung hạn đi lên trong khi dựa vào sự hỗ trợ của đường SMA 50 ngày, khi cổ phiếu tìm kiếm đáy để củng cố nó cao hơn một lần nữa, với khả năng tích cực tín hiệu từ RSI.

Do đó, chúng tôi kỳ vọng cổ phiếu sẽ quay trở lại cao hơn, nhắm vào mức kháng cự 31,60.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng