Cập nhật giữa trưa cho AUDUSD 30-09-2020


Economy analysis


Cặp AUDUSD phải đối mặt với mức kháng cự tốt trong ngày được hình thành bởi đường EMA50, cho thấy xu hướng giảm nhẹ hiện tại và miễn là giá trên 0,7085, tổng quan về xu hướng tăng giá của chúng tôi sẽ vẫn có hiệu lực cho ngày hôm nay, nhắc nhở bạn rằng mục tiêu chờ đợi chính của chúng tôi là nằm ở mức 0,7190.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ mức hỗ trợ 0,7060 đến 0,7180

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng giá