Cập nhật giữa ngày cho Dầu thô 30-09-2020


Economy analysis


Giá dầu thô cho thấy giao dịch đi ngang kể từ buổi sáng và vẫn ở gần 38,80, chờ đợi tiếp tục xu hướng giảm để phá vỡ mức này và mở đường để đạt được các mục tiêu tiêu cực hơn là 38,11 sau đó là 37,00, lưu ý rằng đường EMA50 hỗ trợ cho sự suy giảm dự kiến , sẽ vẫn có hiệu lực trừ khi vi phạm mức 39,34 và giữ trên mức đó.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 37,50 và kháng cự 40,00.

< span>

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm