Cập nhật giữa trưa cho Silver 30-09-2020


Economy analysis


Giá bạc giao dịch tiêu cực để kiểm tra mức hỗ trợ quan trọng 23,60 và như chúng tôi đã đề cập sáng nay, giá cần phải giữ trên mức này để giữ cho xu hướng tăng giá hoạt động trong ngày hôm nay, vì việc phá vỡ mức này sẽ tác động lên giá để tiếp tục xu hướng giảm giá điều chỉnh một lần nữa, trong khi việc củng cố ở trên, nó sẽ dẫn giá đạt được mức tăng bổ sung đạt 25,06.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 23,20 và kháng cự 25,06.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng