Cập nhật giữa trưa cho Vàng 30-09-2020


Economy analysis


Giá vàng đã đạt được sự phá vỡ ban đầu đối với đường hỗ trợ của kênh tăng giá trong ngày và cố gắng giữ dưới nó, điều này khiến giá kích hoạt kịch bản xu hướng giảm trong phần còn lại của ngày, chờ đợi sự sụt giảm dự kiến ​​trong các phiên sắp tới, trên theo cách của nó để truy cập mức 1877,00 theo sau là các mức 1860,90 là các trạm tiêu cực chính.

Do đó, xu hướng giảm sẽ được dự đoán cho ngày hôm nay trừ khi giá tăng lên để phá vỡ mức 1890,00 theo sau là các mức 1901,80 và giữ trên chúng.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 1870,00 và kháng cự 1915,00.

Xu hướng dự kiến ​​cho hôm nay: Giảm giá