Cập nhật giữa ngày cho GBPUSD 30-09-2020


Economy analysis


Cặp GBPUSD giao dịch tiêu cực ngay bây giờ để nhấn vào mức 1,2815, điều này khuyến khích sự thận trọng từ giao dịch sắp tới, vì giá cần phải giữ trên mức này để giữ cho kịch bản xu hướng tăng hoạt động trong ngày hôm nay, được hỗ trợ bởi phương pháp ngẫu nhiên đối với các khu vực quá bán , lưu ý rằng mục tiêu chờ đợi chính của chúng tôi đạt 1.3000, trong khi việc phá vỡ 1.2815 đại diện cho yếu tố tiêu cực sẽ thúc đẩy giá giảm xuống 1.2705 như một trạm tiêu cực đầu tiên.

Phạm vi giao dịch dự kiến cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 1.2800 và kháng cự 1.2960.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng