Cập nhật giữa ngày cho EURUSD 30-09-2020


Economy analysis


Cặp EURUSD đã kiểm tra cơ sở hỗ trợ 1.1720 và giữ sự ổn định của nó trên mức đó, để giữ cho kịch bản xu hướng tăng giá có hiệu lực cho ngày hôm nay, được hỗ trợ bởi EMA50 mang giá từ bên dưới, nhắc nhở bạn rằng mục tiêu của chúng tôi bắt đầu bằng cách vi phạm 1.1790 để xác nhận mở rộng sóng tăng lên đến mức 1.2011.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 1.1680 và kháng cự 1.1850.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng