Cisco nhận được hỗ trợ - Phân tích - 09-07-2020


Economy analysis


Cổ phiếu của Cisco Systems đã tăng 0,39% trong phiên cuối cùng sau khi dựa vào đường xu hướng ngắn hạn đi lên, với áp lực tích cực từ SMA 50 ngày, chống lại các tín hiệu tiêu cực từ RSI.

Do đó, chúng tôi hy vọng sẽ có thêm lợi nhuận cho cổ phiếu, nhắm mục tiêu mức kháng cự quan trọng là 50,26.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Bullish