USDCHF kiểm tra cơ sở hỗ trợ - Phân tích - 30-09-2020


Economy analysis


Cặp USDCHF tiếp tục giảm ngày hôm qua để đạt đến mức hỗ trợ quan trọng 0,9192, khi nó dựa vào đó và bắt đầu cung cấp các giao dịch tích cực ngay bây giờ, hỗ trợ cơ hội tiếp tục xu hướng tăng điều chỉnh, được hỗ trợ bởi tín hiệu tích cực được cung cấp bởi stochastic, chủ yếu chờ hướng đến 0,9305.

Do đó, xu hướng tăng giá sẽ được kỳ vọng cho ngày hôm nay, lưu ý rằng việc phá vỡ 0,9192 sẽ ngăn đà tăng đề xuất và ép giá quay trở lại xu hướng giảm chính một lần nữa.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 0,9170 và kháng cự 0,9280.

Xu hướng dự kiến cho ngày hôm nay: Tăng giá