AUDUSD tiếp tục tăng - Phân tích - 30-09-2020


Economy analysis


Cặp AUDUSD tiếp tục thu thập thông tin về phía trên để giải quyết trên đường EMA50, điều này giữ cho tổng quan tích cực của chúng tôi có giá trị trong ngày, chủ yếu chờ kiểm tra mức 0,7190.

Lưu ý rằng Điều quan trọng là phải theo dõi giá khi đạt đến mức này, vì việc phá vỡ nó sẽ đẩy giá đạt được nhiều mức tăng hơn và lấy lại xu hướng tăng chính một lần nữa, trong khi việc giữ vững mức tăng hiện tại sẽ tác động lên giá để tiếp tục xu hướng giảm điều chỉnh nhằm mục tiêu kiểm tra Mức ban đầu là 0,6964.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay nằm trong khoảng hỗ trợ 0,7060 đến 0,7180

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng giá