Giá dầu thô thoát khỏi biên độ đi ngang - Phân tích - 30-09-2020


Economy analysis


Giá dầu thô đã giảm xuống dưới mức 39,34 sau khi giảm mạnh được đề cập trong bản cập nhật kỹ thuật gần đây nhất của chúng tôi và nó đã kiểm tra lại mức này, biến thành mức kháng cự chính sau khi phá vỡ trước đó và bật lên từ đó, hỗ trợ kỳ vọng tiếp tục xu hướng giảm trên cơ sở trong ngày và ngắn hạn, lưu ý rằng việc phá vỡ 38,80 sẽ xác nhận việc mở rộng sóng giảm đến mục tiêu 38,11, tiếp theo là các mức 37,00 như các trạm chính tiếp theo.

Do đó, xu hướng giảm sẽ dự kiến ​​cho ngày hôm nay, có tính đến việc vi phạm 39,34 sẽ khiến giá bắt đầu nỗ lực phục hồi và đạt được mức tăng trong ngày đạt 40,58 ban đầu.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa Hỗ trợ 37,50 và kháng cự 40,00.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm