Giá bạc vượt qua ngưỡng kháng cự - Phân tích - 30-09-2020


Economy analysis


Giá bạc đã phá vỡ mức 23,60 một cách rõ ràng và ổn định trên mức đó, để di chuyển trong kênh tăng giá trong ngày mà chúng tôi dự kiến ​​sẽ đưa giá chạm mức 25,06 trong các phiên sắp tới, làm cho xu hướng tăng được mong đợi cho ngày hôm nay.

Giữ trên 23,60 là điều quan trọng để tiếp tục đà tăng dự kiến, vì việc phá vỡ nó sẽ ngăn kịch bản tích cực và tác động lên giá để tiếp tục đường giảm giá điều chỉnh một lần nữa, để hướng tới mức tăng 22,13 ban đầu.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 23,20 và kháng cự 25,06.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng