USDCAD cố gắng kích hoạt sự hình thành tích cực - Phân tích - 30-09-2020


Economy analysis


Cặp USDCAD đã cố gắng phá vỡ ngưỡng kháng cự của cờ hiệu tăng giá nhưng nó quay trở lại dao động bên trong nó, chờ đợi để có được động cơ tích cực hỗ trợ đẩy giá để tiếp tục các nỗ lực tích cực, sau đó tăng lên mức 1.3500 và 1.3612 là mục tiêu chính tiếp theo.

Nhìn chung, chúng tôi sẽ tiếp tục đề xuất xu hướng tăng giá trong giai đoạn sắp tới trừ khi phá vỡ mức 1.3362, theo sau là 1.3330 và giữ dưới mức đó.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 1.3330 và kháng cự 1.3470.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng