Sâu bướm tấn công kháng chiến hiện tại - Phân tích - 01-07-2020


Economy analysis


Con sâu bướm đã tăng 1% trong phiên cuối cùng trong bối cảnh các tín hiệu tích cực từ chỉ báo RSI, với sự hỗ trợ từ SMA 50 ngày, giải quyết ngưỡng kháng cự 126,32, đại diện cho tỷ lệ 61,8% của mức thoái lui Fibonacci cho sóng giảm dần trong môi trường hạn, với sự hỗ trợ từ SMA 50 ngày, cùng với các tín hiệu tích cực từ chỉ báo RSI.

Do đó, chúng tôi hy vọng sẽ có thêm lợi nhuận cho cổ phiếu, nhắm mục tiêu mức kháng cự 135,76, đại diện cho tỷ lệ 76,4% của cùng mức thoái lui.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Bullish