USDJPY vượt qua ngưỡng kháng cự - Phân tích - 30-09-2020


Economy analysis


Cặp USDJPY đã phá vỡ đường kháng cự xuất hiện trên biểu đồ và nằm trên nó, để kích hoạt kịch bản xu hướng tăng trong ngày, trên đường chủ yếu chạm đến mức 106,44, được hỗ trợ bằng cách di chuyển trên đường EMA50.

Do đó, xu hướng tăng sẽ vẫn được đề xuất trong các phiên sắp tới, lưu ý rằng việc phá vỡ 105,55 sẽ ngăn đà tăng dự kiến ​​và đẩy giá kiểm tra mức hỗ trợ chính 105,20 trong nỗ lực tiếp tục đà giảm chính. xu hướng trở lại.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 105,00 và kháng cự 106,44

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng