GBPUSD dựa trên đường trung bình động - Phân tích - 30-09-2020


Economy analysis


Cặp GBPUSD ổn định trên đường EMA50, tạo thành cơ sở hỗ trợ tốt so với giá và stochastic bắt đầu thoát khỏi động lượng tiêu cực của nó, chờ đợi để có được động cơ tích cực hỗ trợ cơ hội tiếp tục các giao dịch tích cực để hướng tới 1.3000 đại diện mục tiêu chính tiếp theo của chúng tôi.

Do đó, chúng tôi sẽ tiếp tục đề xuất xu hướng tăng giá trong giai đoạn sắp tới, điều này phụ thuộc vào sự ổn định giá trên 1.2815, vì việc phá vỡ mức này sẽ thúc đẩy giá sẽ giảm một lần nữa và hướng tới kiểm tra 1.2705 lúc đầu.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 1.2800 và kháng cự 1.2960.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng