EURUSD phá vỡ ngưỡng kháng cự - Phân tích - 30-09-2020


Economy analysis


Cặp EURUSD đã xác nhận việc phá vỡ mức 1.1720 sau khi đóng nến hàng ngày trên nó, điều này khiến giá đạt được mức tăng dự kiến ​​nhiều hơn trong các phiên sắp tới, trên đường đạt được các mục tiêu tích cực bắt đầu bằng cách kiểm tra 1.1790 và mở rộng hơn nữa đến các khu vực 1.2011 sau khi vượt qua mức trước đó.

Do đó, xu hướng tăng sẽ vẫn được kỳ vọng cho ngày hôm nay, được hỗ trợ bằng cách di chuyển trên đường EMA50, lưu ý rằng không thể phá vỡ 1.1790 và tăng giảm xuống để phá vỡ 1.1720 sẽ ngăn đà tăng được đề xuất và tác động vào giá để quay lại đường giảm giá điều chỉnh một lần nữa.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 1.1680 và kháng cự 1.1850.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng