Cập nhật: Giá dầu thô giảm mạnh


Economy analysis


Giá dầu thô giảm mạnh để phá vỡ 39,34 và vượt qua mục tiêu tiêu cực dự kiến ​​đầu tiên là phá vỡ 38,80 và tiếp cận mục tiêu thứ hai ở 38,10, khi nó thoát ra khỏi phạm vi đi ngang thống trị các giao dịch gần đây để hướng tới mức giảm dự kiến ​​nhiều hơn trong trong giai đoạn sắp tới, lưu ý rằng việc phá vỡ mức cuối cùng sẽ kéo dài sóng giảm lên đến 37,00, trong khi giữ dưới 39,34 cho thấy điều kiện quan trọng để tiếp tục giảm dự kiến.