Boeing chạm ngưỡng kháng SMA - Phân tích - 29-09-2020


Economy analysis


Cổ phiếu của Boeing đã tăng 6,44% trong phiên vừa qua trong bối cảnh tín hiệu tích cực từ RSI, chạm ngưỡng kháng cự của đường SMA 50 ngày, đồng thời bị tổn thương do xuyên thủng đường xu hướng tăng.

Do đó, chúng tôi kỳ vọng cổ phiếu sẽ quay trở lại mức thấp hơn, nhắm vào mức hỗ trợ 144,78 một lần nữa.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm