Cập nhật giữa trưa cho AUDUSD 29-09-2020


Economy analysis


Cặp AUDUSD cho thấy xu hướng tăng giá hơn khi vi phạm 0,7085, điều này cho thấy giá đang trên đường đạt được nhiều mức tăng hơn trong thời gian còn lại trong ngày, hướng tới thử nghiệm 0,7190 trước khi quay đầu giảm trở lại.

Do đó, xu hướng tăng sẽ được kỳ vọng trong các phiên sắp tới, lưu ý rằng việc giao dịch dưới 0,7085 một lần nữa sẽ kích hoạt lại kịch bản xu hướng giảm mà mục tiêu chính của nó nằm ở 0,6964.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 0,7040 và 0,7170

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng trong thời gian còn lại của ngày