Cập nhật giữa ngày cho Silver 29-09-2020


Economy analysis


Giá bạc dao động quanh mức 23,60 kể từ buổi sáng và stochastic tiếp tục cung cấp các tín hiệu tiêu cực, hỗ trợ việc tiếp tục tổng quan giảm giá của chúng tôi cho ngày hôm nay, mục tiêu chủ yếu là mức 22,13, lưu ý rằng việc giữ trên 23,60 sẽ đẩy giá tăng và kiểm tra Ban đầu là 25,06.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 22,50 và kháng cự 24,40.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay : Giảm giá