Cập nhật giữa trưa cho Vàng 29-09-2020


Economy analysis


Giá vàng đã kiểm tra mức 1877,00, biến thành hỗ trợ chính sau khi phá vỡ nó trước đây và giữ ổn định trên mức đó cho đến bây giờ, để giữ cho kịch bản xu hướng tăng hoạt động cho ngày hôm nay, mục tiêu 1901,00 là trạm chính đầu tiên, nhắc nhở bạn rằng nó là điều quan trọng là giữ trên mức 1877,00 để tiếp tục đà tăng dự kiến, vì việc phá vỡ nó sẽ ép giá giảm xuống mức 1860,90 và bắt đầu cố gắng phá vỡ nó để mở đường kéo dài làn sóng giảm giá trong ngắn hạn và trung hạn.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 1855.00 và kháng cự 1911.00.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng