Cập nhật giữa ngày cho GBPUSD 29-09-2020


Economy analysis


Cặp GBPUSD cung cấp các giao dịch tích cực ngay bây giờ để cố gắng tiếp tục xu hướng tăng giá bắt đầu vào ngày hôm qua, để giữ cho kịch bản xu hướng tăng giá có hiệu lực trong thời gian còn lại của ngày, được hỗ trợ bằng cách di chuyển lên trên đường EMA50, nhắc nhở bạn rằng mục tiêu chính tiếp theo của chúng tôi là nằm ở mức 1.3000, trong khi đạt được nó yêu cầu giữ trên 1.2815.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 1.2750 và kháng cự 1.2930.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng