Cập nhật giữa ngày cho EURUSD 29-09-2020


Economy analysis


Cặp EURUSD hiện đang cho thấy các giao dịch yếu và miễn là giá dưới 1,1720, tổng quan về xu hướng giảm giá của chúng tôi sẽ vẫn có giá trị trong giai đoạn sắp tới, được hỗ trợ bởi áp lực tiêu cực được hình thành bởi đường EMA50, nhắc nhở bạn rằng chúng tôi đang chờ đợi hướng tới mức 1.1540 thể hiện mục tiêu chính tiếp theo của chúng tôi.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 1.1580 và kháng cự 1.1720.

< p> Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm