EURJPY tìm kiếm động lượng tiêu cực - Phân tích - 29-09-2020


Economy analysis


Cặp EURJPY đã mất đà tiêu cực ngày hôm qua bị ảnh hưởng bởi cuộc biểu tình ngẫu nhiên đến mức quá mua, để xác nhận tạm thời trì hoãn cuộc tấn công tiêu cực cho đến khi kiểm tra mức cản tại 123,40.

chúng ta nên xác nhận rằng sự ổn định của rào cản được đề cập là rất quan trọng để tránh bất kỳ tổn thất nào có thể gây ra khi hình thành một đợt phục hồi theo hướng tăng giá, sau đó chờ đạt được các mục tiêu tại 122,30 và 120,85.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ 123,40 đến 122,50

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm