Phân tích cuối ngày đối với dầu thô 09-07-2020


Economy analysis


<< , xem xét rằng chúng ta cần phải đóng cửa hàng ngày dưới mức được đề cập để xác nhận sự tiếp tục của sự suy giảm trong các phiên sắp tới.