AUDUSD tăng lên - Phân tích - 29-09-2020


Economy analysis


Cặp AUDUSD giao dịch với sự tích cực bình tĩnh kể từ ngày hôm qua để kiểm tra 0,7085 và như chúng tôi đã đề cập trong báo cáo cuối cùng của mình, giá cần phải giữ dưới mức này để giữ cho kịch bản xu hướng giảm có hiệu lực trong giai đoạn sắp tới, vì vi phạm sẽ đẩy giá kiểm tra 0,7190 khu vực trước khi có bất kỳ nỗ lực giảm mới nào.

Stochastic mất đi động lực tích cực để hỗ trợ cơ hội tiếp tục đà giảm dự kiến, bên cạnh áp lực tiêu cực được hình thành bởi đường EMA50 , để giữ tổng quan về xu hướng giảm của chúng tôi rằng các điều kiện giữ dưới 0,7085, lưu ý rằng mục tiêu tiếp theo của chúng tôi nằm ở mức 0,6964.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 0,7000 và 0,7120

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm