Giá dầu Brent đạt mục tiêu đầu tiên - Phân tích - 29-09-2020


Economy analysis


Giá dầu Brent đã tăng tốt vào ngày hôm qua để đạt được mục tiêu chờ đợi đầu tiên của chúng tôi ở mức 43,00 và bật lên bị ảnh hưởng giảm bởi sức mạnh của mức này, nhận thấy rằng đường EMA50 cung cấp hỗ trợ tích cực cho giá, trong khi stochastic thu thập động lượng tích cực trên khung thời gian trong ngày.

Do đó, những yếu tố này khuyến khích chúng tôi khuyên bạn nên vi phạm mức đã đề cập ở trên để mở ra con đường hướng tới 43,84 đại diện cho mục tiêu tiếp theo của chúng tôi, lưu ý rằng việc tiếp tục của sóng tăng yêu cầu giữ trên 42,17.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 41,14 và kháng cự 44,00.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng