Giá dầu thô kiểm tra mức kháng cự - Phân tích - 29-09-2020


Economy analysis


Giá dầu thô đã thực hiện thử nghiệm mới đối với ngưỡng kháng cự của phạm vi đi ngang tại 40,58 và bật lên theo hướng giảm giá từ đó, để giữ cho phạm vi đi ngang chiếm ưu thế trong giao dịch trong ngày giữa mức kháng cự đã đề cập và mức hỗ trợ 39,34 và giá cần phải phá vỡ một trong các mức này để phát hiện các mục tiêu tiếp theo của nó một cách rõ ràng.

Lưu ý rằng việc vi phạm ngưỡng kháng cự đã đề cập sẽ đẩy giá đạt được mức tăng mới đạt 41,69, trong khi phá vỡ hỗ trợ sẽ tác động lên giá để kiểm tra 38,80 theo sau là 38,10 khu vực ban đầu.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa 39,00 hỗ trợ và 41,70 kháng cự.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Đi ngang