Giá bạc cố gắng phá vỡ - Phân tích - 29-09-2020


Economy analysis


Giá bạc đã cung cấp các giao dịch tích cực rõ ràng ngày hôm qua để tấn công mức 23,60, lưu ý rằng giá bắt đầu hôm nay với xu hướng giảm để cố gắng củng cố dưới mức đó, được hỗ trợ bởi tiêu cực ngẫu nhiên bên cạnh áp lực tiêu cực được hình thành bởi đường EMA50, khuyến khích chúng tôi giữ tổng quan về xu hướng giảm trong giai đoạn sắp tới, trong đó các mục tiêu chính của nó bắt đầu bằng cách kiểm tra mức 22,13.

Chúng tôi lưu ý rằng việc giữ trên mức 23,60 sẽ ngăn chặn đà giảm dự kiến ​​và dẫn giá đạt mức mới mức tăng đạt đến 25,06 và có thể mở rộng để cố gắng quay trở lại đường tăng giá chính một lần nữa.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 22,50 và kháng cự 24,40.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm