USDJPY đang chờ xác nhận - Phân tích - 29-09-2020


Economy analysis


Cặp USDJPY vẫn bị mắc kẹt giữa các mức xác nhận xu hướng được thể hiện bằng hỗ trợ 105,20 và mức kháng cự 105,60, giữ nguyên giá trị trung lập của chúng tôi cho đến thời điểm hiện tại, đang chờ phá vỡ một trong các mức này để phát hiện điểm đến tiếp theo một cách rõ ràng.

Chúng tôi nhắc bạn rằng việc phá vỡ mức hỗ trợ đã đề cập sẽ tác động lên giá để tiếp tục sóng giảm chính mà mục tiêu tiếp theo của nó nằm ở 103,65, trong khi việc phá vỡ ngưỡng kháng cự thể hiện chìa khóa để đạt được mức tăng thêm mà mục tiêu 106,44 trước đó xác định rõ ràng xu hướng ngắn hạn tiếp theo.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 104,70 và kháng cự 106,20

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Phụ thuộc vào các mức được đề cập ở trên