EURUSD cố gắng phục hồi - Phân tích - 29-09-2020


Economy analysis


Cặp EURUSD ổn định quanh mức 1,1670 sau đợt tăng bình tĩnh mà nó đã chứng kiến ​​ngày hôm qua, lưu ý rằng stochastic đạt đến vùng quá mua, trong khi đường EMA50 tiếp tục tác động tiêu cực lên giá.

Do đó, tổng quan về xu hướng giảm của chúng tôi sẽ vẫn có giá trị trong ngày, mà mục tiêu chính tiếp theo của nó nằm ở mức 1.1540, lưu ý rằng việc vi phạm 1.1720 sẽ ngăn đà giảm dự kiến ​​và đẩy giá cố gắng lấy lại xu hướng tăng chính một lần nữa.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 1.1580 và kháng cự 1.1720.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm

< div>