Phân tích cuối ngày đối với dầu thô 28-09-2020


Economy analysis


Giá dầu thô cho thấy các giao dịch hỗn hợp mạnh mẽ dao động ở mức 40,58 và 39,90 và giá vẫn nằm trong kịch bản đi ngang có hiệu lực cho đến khi giá vượt qua một trong các mức đã đề cập, sau đó phát hiện rõ điểm đến tiếp theo của nó.

< div>