Phân tích cuối ngày cho Vàng 28-09-2020


Economy analysis


Giá vàng được giao dịch với sự tích cực mạnh mẽ để tấn công mức kháng cự quan trọng 1877,00 và cố gắng giữ trên nó, gợi ý cho phần đầu giá đạt được mức tăng dự kiến ​​trong ngày, lưu ý rằng giá cần phải đóng cửa hàng ngày trên 1877,00 để tiếp tục tăng lên mức 1901,00 như một mục tiêu tích cực tiếp theo, trong khi mặt khác, việc bật lên theo hướng giảm và phá vỡ mức 1860,90 sẽ gây áp lực tiêu cực cho giá mà mục tiêu là 1794,85 trong thời gian tới.