Phân tích cuối ngày cho EURUSD 28-09-2020


Economy analysis


Cặp EURUSD đã cung cấp các giao dịch tích cực để kiểm tra 1680,00, nhận thấy rằng stochastic mất đà tích cực rõ ràng, đang chờ đợi để thúc đẩy giá tiếp tục xu hướng giảm dự kiến ​​trong giai đoạn sắp tới, mục tiêu 1,1540 là trạm chính tiếp theo, nhắc nhở bạn rằng sự tiếp tục của sự sụt giảm dự kiến ​​yêu cầu giữ dưới 1,1720.