Cập nhật giữa trưa cho AUDUSD 28-09-2020


Economy analysis


Cặp AUDUSD cho thấy các giao dịch yếu kể từ buổi sáng và miễn là giá dưới 0,7085, tổng quan về xu hướng giảm giá của chúng tôi sẽ vẫn có hiệu lực cho ngày hôm nay, được hỗ trợ bởi áp lực tiêu cực được hình thành bởi đường EMA50, nhắc nhở bạn rằng mục tiêu chờ đợi chính của chúng tôi đã được định vị ở mức 0,6964.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa mức hỗ trợ 0,6980 và 0,7100

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm