Cập nhật giữa ngày cho dầu thô 28-09-2020


Economy analysis


Giá dầu thô dao động quanh mức 39,90, cho thấy một số xu hướng tăng nhẹ bị ảnh hưởng bởi sự tích cực ngẫu nhiên, trong khi giá vẫn giới hạn trong phạm vi đi ngang xuất hiện trên biểu đồ, điều này giữ cho kịch bản đi ngang có hiệu lực cho đến bây giờ, chờ để phá vỡ một trong các các đường của nó được đại diện bởi hỗ trợ 39,10 và kháng cự 40,58 để phát hiện điểm đến tiếp theo một cách rõ ràng.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 38,80 và kháng cự 41,70.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Đi ngang