Cập nhật giữa trưa cho Silver 28-09-2020


Economy analysis


Giá bạc cho thấy mức giảm dần dần để tiếp cận mục tiêu chờ đợi đầu tiên của chúng tôi ở mức 22,13, để giữ cho kịch bản xu hướng giảm có hiệu lực và hoạt động trong thời gian còn lại của ngày, được hỗ trợ bởi EMA50 và tiêu cực ngẫu nhiên, lưu ý rằng việc phá vỡ mức đã đề cập sẽ kéo dài sóng giảm để đạt đến mức 20,31, trong khi mức giảm dự kiến ​​sẽ vẫn có hiệu lực với điều kiện giá ổn định dưới 23,60.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa mức hỗ trợ 22,00 và mức kháng cự 23,60.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm